Get Adobe Flash player
Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej. 
Nominujemy Przedszkole w Niedrzwicy Kościelnej oraz Urząd Gminy w Niedrzwicy Dużej.
Przysiady dedykujemy Nikoli, która cierpi na porażenie czterokończynowe spastyczne po opryszczkowym zapaleniu mózgu i potrzebuje pieniędzy na rehabilitację

UWAGA RODZICE DZIECI NOWOPRZYJETYCH OD 1.09.2020R.

Bardzo proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Niedrzwicy Dużej. Lista znajduje się w głównym przedsionku na tablicy po prawej stronie

Proszę przychodzić do Przedszkola  w godz.9-13,wg następującej kolejności;

 • Grupa2,5-3l /rocznik 2017-2018/- 21-22.05.2020r.
 • Grupa 4l/rocznik 2016/- 25 .05.2020r.
 • Grupa 5-6l/rocznik 2015,2014/ 26.05.2020r.

 

Z poważaniem dyrektor Przedszkola Z.B.Gąska

Każdego roku 26 maja obchodzony jest Dzień wszystkich Mam.

 

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki – boginie,  symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u matki. Swoje powstanie to święto zawdzięcza temu, iż wtedy wielu ubogich angielskich chłopców i dziewcząt, służyło w domach bogatych Anglików. Zazwyczaj była to praca codzienna łącznie z sobotami i niedzielami i nieraz trzeba było udać się w dalekie strony. Z tego powodu służba żyła w domach swoich pracodawców i nie mogła sobie pozwolić na częste odwiedziny rodzin. W Niedzielę u Matki dostawali oni dzień wolnego po to, aby mogli odwiedzić rodzinny dom i spędzić choćby trochę czasu ze swoją rodziną. Symbolem święta było matczyne ciasto, które piekły i przywoziły do domu córki na znak szacunku i miłości. Dzieci składały mamom podarunki, głównie kwiaty i słodycze, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Święto przetrwało do ok. XIX w. a obchodzenie go powróciło po zakończeniu II wojny światowej.

 Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem, gdzie w 1914 roku święto to było obchodzone po raz pierwszy. Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w Polsce obchodzony co roku 26 maja.  Nasze mamy są obdarowywane kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami.

 

Mamo, tak bardzo Cię kocham
i dziękuję Ci za wszystko.
Za Twój uśmiech, który ogrzewa
mnie w różnych chwilach życia,
a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

(autor: Anna Szczerbin)

Zarządzenie w sprawie odwieszenia zajęć w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej
Zarządzenie Nr 08/05/2020
Dyrektora Przedszkola w Niedrzwicy Dużej
z dnia 15.05.2020
w sprawie odwieszenia zajęć w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

 

       1. Zgodnie z deklaracją rodziców wznowienie pracy w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej nastąpi od 18 maja 2020 w grupach do 12 dzieci

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, i po ich odwieszeniu dla wszystkich dzieci pozostających w domu zajęcia edukacyjne są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
b    § 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole.com oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Dużej

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA  OD  18.05. 2020 R

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.30 – 16.30.
 2. Liczebność grup nie może przekroczyć 12 dzieci.
 3. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach, bez kontaktu z innymi grupami.
 4. Z sal przedszkolnych będą usunięte wszelkie zabawki i sprzęty,  których nie ma możliwości częstego i bezpiecznego dezynfekowania (np. pluszaki, lalki, wózki, dywany i inne).
 5. Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić WCZEŚNIEJ dyrektora placówki /ograniczona liczba miejsc w przedszkolu/  tel.5175113,      mail:przedszkole- nd@wp.pl    b.gaska@wp.pl

 

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

 1. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym oraz pozostałym osobom trzecim  przebywania na terenie placówki oraz placu zabaw.
 2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do placówki dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania oraz realizujące zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.
 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki   powinni przy wejściu dezynfekować dłonie, zakładać maseczki ochronne oraz    zakrywać nos i usta.
 7. Dzieci korzystające z opieki przyjmowane będą przy drzwiach wejściowych  do przedszkola przez wyznaczoną przez dyrektora osobę i przekazywane pod opiekę odpowiedniemu nauczycielowi.
 8. Dziecko przychodzące do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę przez   osobę przyjmującą.
 9. Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć  po odbiorze dziecka z placówki.
 1. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów   pochodzących z domu.
 2. Zobowiązuje się rodziców, opiekunów prawnych do przyprowadzania dzieci zdrowych – bez jakichkolwiek objawów, w przypadku stwierdzenia objawów niepokojących osoba przyjmująca dziecko ma prawo nie przyjąć dziecka pod opiekę.
 3. Zobowiązuje się rodzica, opiekuna prawnego, w pierwszym dniu przyprowadzenia   dziecka do przedszkola, do podpisania:
 • świadczenia o stanie zdrowia dziecka i nieprzebywaniu żadnego członka rodziny lub osób wspólnie zamieszkujących na kwarantannie;
 • oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji;
 • Zgody na mierzenie temperatury dziecku.

Oświadczenie o zdrowiu dziecka

 

Znam zasady funkcjonowania oddziałów w Przedszkolu w Niedrzwicy  Dużej
i obostrzeń związanych z COVID- 19

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………………………

 • jest zdrowe, bez objawów chorobowych, w tym wirusem COVID- 19
 • nikt z domowników nie przebywa na izolacji,
 • nikt z domowników nie podlega kwarantannie,
 • dziecko nie ma kontaktu z osobami powracającymi z zagranicy,
 • nikt z domowników nie jest zarażony wirusem COVID- 19.

Ponadto wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na pomiar temperatury mojemu dziecku podczas pobytu w przedszkolu.

 

……………………………………………………

                                                             Data, czytelny podpis Rodzica

Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
« Sie    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Archiwa
logo
BIP
Pomóż
Podziękowanie
Dyplom