Get Adobe Flash player

 

UCHWAŁA Nr XXXIX/241/18

RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2007 r. poz. 1875, z późn. zm.) , w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 3 i 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz.2203) – Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje :

§ 1.

Dzieciom korzystającym z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża w wymiarze 5 godzin dziennie zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

§ 2.

1. Określa się opłatę za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

2. Opłata dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 uchwały, w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł.

3. Zakres świadczeń, zasady odpłatności, termin obowiązywania umowy, warunki jej wypowiadania określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły a rodzicem/rodzicami dziecka.

§ 3.

1. Opłaty, o których mowa w § 2 ulegają zmniejszeniu o 50% dla rodzica/rodziców posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Gminy Niedrzwica Duża, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci uczące się lub studiujace, do ukończenia 25 roku życia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVII/169/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
lipiec 2024
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału