Get Adobe Flash player

Przedszkole im. Janusza Korczaka w Niedrzwicy Dużej ul. Nadrzeczna 16, zaprasza wszystkie Przedszkola i Punkty Przedszkolne z Naszej Gminy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w różnych środowiskach przyrodniczych” . Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającego nas świata, czyli świata przyrody, a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. Janusza Korczaka w Niedrzwicy Dużej ul. Nadrzeczna 16, tel.: (81) 517- 51- 13.
 2. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 • 3-latki,
 • 4-latki,
 • 5-latki,
 • 6-latki.
 1. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina.
 2. Kryteria oceny pracy plastycznej

         – zgodność z tematem

        – estetyka wykonanej pracy

         – wkład pracy własnej

 1. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace z oddziału.

Cele konkursu

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesiennym.

Zasady konkursu

 1. Temat konkursu: „Jesień w różnych środowiskach przyrodniczych”
 2. Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką płaską.
 3. Praca powinna być opisana według wzoru:
 • Tytuł pracy;
 • Imię i nazwisko autora oraz wiek;
 • Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;
 • Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.
 1. Każda praca wyróżniona i wygrana zostanie sfotografowana i umieszczona stronie przedszkola pod adresem: www.przedszkole-niedrzwicaduza.com
 2. W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie, pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Nauczyciele koordynujący otrzymują podziękowania.

Terminy

 1. Prace można nadsyłać w terminie od 03.11.2023 do 20.11.2023 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.11.2023 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.przedszkole-niedrzwicaduza.com w dniu 27.11.2023 r.
 4. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania dostarczy do placówek organizator.

 

Nagrody

W konkursie przewidziano nagrody niespodzianki.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
 6. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.przedszkole-niedrzwicaduza.com

 

Koordynatorzy: Urszula Michalewska, Bożena Krawczyk, Marta Maik

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Przedszkole im. Janusza Korczaka w Niedrzwicy Dużej ul. Nadrzeczna 16, Konkursie Plastycznym pt: „Jesień w różnych środowiskach przyrodniczych.”

 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego

 

dziecka………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

w  Konkursie Plastycznym pt: „Jesień w różnych środowiskach przyrodniczych.”

 

 1. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu przedszkola/punktu przedszkolnego) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).
 2. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

………………………..                                         ……….…………..………………

e-dziennik Vulcan
Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
« maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Archiwa
Logo

Autor: R. Saba

BIP
Rządowy Program

Przekaż KRS: 0000270261

Podziękowanie Bractwa Miłosierdzia

Podziękowanie
Podziękowanie od Prezydenta RP

Dyplom
Certyfikat udziału