Get Adobe Flash player

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA W NIEDRZWICY DUŻEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Przedszkola w Niedrzwicy Dużej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 06/2020 Wójta Gminy Niedrzwica Duża

od 02.03.2020 do 20.03.2020r.

Trwać będzie rekrutacja do przedszkola w Niedrzwicy Dużej do wszystkich grup wiekowych /3,4,5,6- latków/.

 Zainteresowani Rodzice proszeni są o złożenie wniosków w kancelarii przedszkola.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej z zakładki ,,do pobrania” lub z przedszkola.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
obowiązujące w Gminie Niedrzwica Duża

1.Składanie wniosków do przedszkola w terminie od ;

02 marca do 20 marca 2020 r. do godz.1500

 

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 marca do 27 marca 2020r.

3.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych –

30 marca 2020r.o godz.1400

4.Potwierdzenie przez rodzica ,kandydata woli przyjęcia w terminie od 31 marca 2020r. do 03 kwietnia 2020 do godz.1500

5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie

 

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.131 ust.4 i 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.,poz.59)- Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje :

1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedrzwica Duża:

1) pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola lub tej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – 2 punkty

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonujacej w pobliżu szkoły – 1 punkt

4) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola, oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km – 2 punkty

5) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godz.) powyżej 8 godz. dziennie – 2 punkty

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów , o których mowa w tj. :

1) punktów od 1 do 4 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) punktu 5 w złożonym wniosku o przyjęcie do przedszkola

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

4. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

  •  
  •  

 

 

Ochrona przed koronawirusem
Jak się uchronić przed koronawirusem?
Styczeń 2021
P W Ś C P S N
« Gru    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archiwa
logo
BIP
Pomóż
Podziękowanie
Dyplom