Get Adobe Flash player
Ogłoszenie
30 stycznia 2020 ( czwartek) odbędzie się zabawa choinkowa. Szczegóły organizacyjne u wychowawczyń grup

UCHWAŁA NR XXVIII/177/17 RADY GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.131 ust.4 i 6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r.,poz.59)- Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje :

1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niedrzwica Duża:

1) pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola lub tej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego – 2 punkty

3) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonujacej w pobliżu szkoły – 1 punkt

4) odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola, oddziału przedszkolnego, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie przekracza 3 km – 2 punkty

5) zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania , opieki i posiłków ( po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godz.) powyżej 8 godz. dziennie – 2 punkty

2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów , o których mowa w tj. :

1) punktów od 1 do 4 w oświadczeniu stanowiącym załącznik do uchwały;

2) punktu 5 w złożonym wniosku o przyjęcie do przedszkola

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża.

4. Traci moc uchwała Nr V/25/15 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalania kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego

5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019

WÓJTA GMINY NIEDRZWICA DUŻA

z dnia 16.01.2019 roku

 

w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża na rok szkolny 2019/2020

 

           Na podstawie art.154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 ze zm.) zarządzam, co następuje:

             § 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy  składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża na rok szkolny 2019/2020 :

 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2019 r.

od godz. 8.00

do 20 marca 2019 r.

do godz.15.00

od 5 kwietnia 2019 r.

od godz. 8.00

do 11 kwietnia 2019 r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 marca 2019 r.

do 25 marca 2019 r.

od 12 kwietnia 2019 r.

do 16 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26 marca 2019 r.

godz.  14.00

 

17 kwietnia 2019 r.

godz.14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 marca 2019 r.

do 03 kwietnia 2019 r.

do godz.15.00

od 18 kwietnia 2019 r.

do 23 kwietnia 2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 kwietnia 2019 r.

godz. 14.00

24 kwietnia 2019 r.

godz.14.00

 

               § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Niedrzwica Duża i dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niedrzwica Duża.

                    §   3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  •  
  •  

 

 

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Archiwa
logo
BIP
Pomóż
Podziękowanie